app diệt virus miễn phí cho iphone

0
49

Một số ứng dụng diệt virus miễn phí cho iPhone bao gồm:

 1. Avira Mobile Security
 2. Lookout Personal
 3. McAfee Mobile Security
 4. AVG AntiVirus
 5. Norton Mobile Security

Lưu ý rằng iPhone được coi là một hệ điều hành rất an toàn và ít bị tấn công so với các hệ điều hành khác nhưng việc sử dụng một trong những ứng dụng diệt virus trên có thể giúp bảo vệ thiết bị của bạn tốt hơn.

app diệt virus miễn phí cho iphone

Avira Mobile Security

Avira Mobile Security là một ứng dụng diệt virus miễn phí cho iPhone và cung cấp nhiều tính năng bảo mật cho thiết bị của bạn, bao gồm:

 1. Quét virus: Avira Mobile Security có thể tự động quét thiết bị của bạn để tìm kiếm các phần mềm độc hại.
 2. Bảo vệ quần lý mật khẩu: Avira Mobile Security cung cấp một trình quản lý mật khẩu để bảo vệ mật khẩu của bạn.
 3. Bảo vệ Wi-Fi: Avira Mobile Security cung cấp chức năng bảo vệ Wi-Fi để bảo vệ thiết bị của bạn khi kết nối đến mạng Wi-Fi không an toàn.
 4. Chế độ gỡ cắm: Avira Mobile Security cung cấp chế độ gỡ cắm để giúp bạn tìm kiếm và gỡ bỏ thiết bị của bạn nếu bị mất.
 5. Bảo vệ quần lý tin nhắn: Avira Mobile Security cung cấp chức năng bảo vệ tin nhắn để giúp bảo vệ tin nhắn của bạn khỏi việc truy cập bởi bên thứ ba.

Lookout Personal

Lookout Personal là một ứng dụng diệt virus miễn phí cho iPhone và cung cấp nhiều tính năng bảo mật cho thiết bị của bạn, bao gồm:

 1. Quét virus: Lookout Personal có thể tự động quét thiết bị của bạn để tìm kiếm các phần mềm độc hại.
 2. Bảo vệ quần lý mật khẩu: Lookout Personal cung cấp một trình quản lý mật khẩu để bảo vệ mật khẩu của bạn.
 3. Bảo vệ quần lý tin nhắn: Lookout Personal cung cấp chức năng bảo vệ tin nhắn để giúp bảo vệ tin nhắn của bạn khỏi việc truy cập bởi bên thứ ba.
 4. Chế độ gỡ cắm: Lookout Personal cung cấp chế độ gỡ cắm để giúp bạn tìm kiếm và gỡ bỏ thiết bị của bạn nếu bị mất.
 5. Bảo vệ dữ liệu: Lookout Personal cung cấp chức năng bảo vệ dữ liệu để giúp bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi việc truy cập bởi bên thứ ba

McAfee Mobile Security

McAfee Mobile Security là một ứng dụng bảo mật diệt virus miễn phí cho iPhone với các tính năng bao gồm:

 1. Quét virus: McAfee có thể tự động quét thiết bị của bạn để tìm kiếm các phần mềm độc hại.
 2. Bảo vệ quần lý mật khẩu: McAfee cung cấp trình quản lý mật khẩu để bảo vệ mật khẩu của bạn.
 3. Chế độ gỡ cắm: McAfee cung cấp chế độ gỡ cắm để giúp bạn tìm kiếm và gỡ bỏ thiết bị của bạn nếu bị mất.
 4. Bảo vệ dữ liệu: McAfee cung cấp chức năng bảo vệ dữ liệu để giúp bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi việc truy cập bởi bên thứ ba.
 5. Bảo vệ Wi-Fi: McAfee cung cấp chức năng bảo vệ Wi-Fi để giúp bảo vệ thiết bị của bạn khi kết nối đến mạng Wi-Fi.

AVG AntiVirus

AVG AntiVirus là một trong những ứng dụng diệt virus miễn phí cho iPhone với các tính năng chính bao gồm:

 1. Quét virus: AVG có thể tự động quét thiết bị của bạn để tìm kiếm các phần mềm độc hại.
 2. Bảo vệ quần lý mật khẩu: AVG cung cấp trình quản lý mật khẩu để bảo vệ mật khẩu của bạn.
 3. Chế độ gỡ cắm: AVG cung cấp chế độ gỡ cắm để giúp bạn tìm kiếm và gỡ bỏ thiết bị của bạn nếu bị mất.
 4. Bảo vệ dữ liệu: AVG cung cấp chức năng bảo vệ dữ liệu để giúp bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi việc truy cập bởi bên thứ ba.
 5. Bảo vệ Wi-Fi: AVG cung cấp chức năng bảo vệ Wi-Fi để giúp bảo vệ thiết bị của bạn khi kết nối đến mạng Wi-Fi.

Norton Mobile Security

Norton Mobile Security là một trong những ứng dụng diệt virus miễn phí cho iPhone với các tính năng chính bao gồm:

 1. Quét virus: Norton có thể tự động quét thiết bị của bạn để tìm kiếm các phần mềm độc hại.
 2. Bảo vệ quần lý mật khẩu: Norton cung cấp trình quản lý mật khẩu để bảo vệ mật khẩu của bạn.
 3. Chế độ gỡ cắm: Norton cung cấp chế độ gỡ cắm để giúp bạn tìm kiếm và gỡ bỏ thiết bị của bạn nếu bị mất.
 4. Bảo vệ dữ liệu: Norton cung cấp chức năng bảo vệ dữ liệu để giúp bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi việc truy cập bởi bên thứ ba.
 5. Bảo vệ Wi-Fi: Norton cung cấp chức năng bảo vệ Wi-Fi để giúp bảo vệ thiết bị của bạn khi kết nối đến mạng Wi-Fi.
Previous articleCác ứng dụng hẹn hò miễn phí
Next articleứng dụng tải game miễn phí

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here