Phần mềm, ứng dụng, website đọc sách online miễn phí

0
38

Bạn là người thích đọc sách online, mình sẽ gửi cho bạn những ứng dụng, phần mềm và website đọc sách online miễn phí dành cho bạn. Bạn có thể tham khảo để đọc sách online miễn phí nhé.

Đọc sách online miễn phí

phần mềm đọc sách online miễn phí

Một số phần mềm đọc sách online miễn phí phổ biến là:

 • Project Gutenberg: cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí, bao gồm cả những cuốn sách có bản quyền đã hết hạn.
 • Librivox: cung cấp các cuốn sách được đọc bởi các bạn đọc tình nguyện, bao gồm cả những cuốn sách có bản quyền đã hết hạn.
 • ManyBooks: cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí, bao gồm cả những cuốn sách có bản quyền đã hết hạn.
 • Open Library: cung cấp hàng triệu sách điện tử miễn phí và có thể được đọc trực tuyến.
 • Feedbooks: cung cấp nhiều sách miễn phí và có bán sách điện tử.

Các phần mềm này có thể tìm thấy trên cửa hàng ứng dụng của điện thoại hoặc trên trình duyệt web của máy tính.

ứng dụng đọc sách online miễn phí

Một số ứng dụng đọc sách online miễn phí trên điện thoại di động là:

 • Amazon Kindle: Cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí và trả tiền, cả bản quyền đã hết hạn và bản quyền mới.
 • Google Play Books: Cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí và trả tiền, cũng có thể tìm thấy sách có bản quyền đã hết hạn.
 • Apple Books: Cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí và trả tiền.
 • Libby by OverDrive: cho phép bạn đăng nhập vào thư viện của bạn và tải sách điện tử miễn phí.
 • Wattpad: một cộng đồng đọc và viết truyện, có hàng nghìn tác phẩm miễn phí để đọc.
 • Project Gutenberg: cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí có bản quyền đã hết hạn.
 • Librivox: cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí có bản quyền đã hết hạn và được đọc bởi người dịch tặng.

Các ứng dụng này có thể tìm thấy trên cửa hàng ứng dụng của điện thoại hoặc máy tính của bạn.

Trang web đọc sách online miễn phí

Một số trang web đọc sách online miễn phí là:

 • Project Gutenberg (www.gutenberg.org) cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí có bản quyền đã hết hạn.
 • Librivox (www.librivox.org) cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí có bản quyền đã hết hạn và được đọc bởi người dịch tặng.
 • ManyBooks (www.manybooks.net) cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí có bản quyền đã hết hạn.
 • Feedbooks (www.feedbooks.com) cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí và trả tiền.
 • Goodreads (www.goodreads.com) cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí và trả tiền, có thể tìm thấy sách có bản quyền đã hết hạn.
 • Bookboon (www.bookboon.com) cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí và trả tiền, đặc biệt là các sách giáo khoa.
 • Open Library (www.openlibrary.org) cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí có bản quyền đã hết hạn.
 • Free-eBooks (www.free-ebooks.net) cung cấp hàng nghìn sách điện tử miễn phí và trả tiền.

Trên đây là một số trang web đọc sách online miễn phí có thể tìm thấy.

Previous articlePhần mềm scan trên điện thoại miễn phí
Next articlesách giáo khoa điện tử miễn phí

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here