Phần mềm scan trên điện thoại miễn phí

0
41

Trên điện thoại có rất nhiều ứng dụng scan mã QR và mã vạch. Bạn có thể tìm kiếm trong cửa hàng ứng dụng của điện thoại của bạn để tìm một ứng dụng phù hợp với nhu cầu của bạn. Một số ứng dụng phổ biến như QR Code Reader, Barcode Scanner, Microsoft Lens và Google Lens có thể giúp bạn scan mã QR và mã vạch một cách dễ dàng.

Phần mềm scan trên điện thoại tốt nhất

Phần mềm scan trên điện thoại QR Code Reader

QR Code Reader là một ứng dụng đọc mã QR trên điện thoại. Nó cho phép bạn quét mã QR bằng camera của điện thoại và truy cập nội dung liên kết tới website, thông tin liên hệ, v.v… Nó cũng có thể giúp bạn quét mã vạch, chỉ cần chuyển sang chế độ quét mã vạch. QR Code Reader có thể tìm kiếm trong cửa hàng ứng dụng của điện thoại của bạn và cài đặt miễn phí.

Phần mềm scan trên điện thoại Barcode Scanner

Barcode Scanner là một ứng dụng quét mã vạch trên điện thoại. Nó cho phép bạn quét mã vạch bằng camera của điện thoại và truy cập thông tin về sản phẩm, giá cả, v.v… Nó cũng có thể giúp bạn quét mã QR, chỉ cần chuyển sang chế độ quét mã QR. Barcode Scanner có thể tìm kiếm trong cửa hàng ứng dụng của điện thoại của bạn và cài đặt miễn phí.

Phần mềm scan trên điện thoại Microsoft Lens

Microsoft Lens là một ứng dụng của Microsoft cho phép bạn quét và nhận diện nội dung bằng camera điện thoại. Nó có thể quét mã QR và mã vạch, chụp ảnh văn bản, chụp ảnh vật thể và nhiều hơn nữa. Microsoft Lens cũng có khả năng chuyển đổi văn bản từ ảnh sang văn bản và chuyển đổi văn bản sang tiếng khác. Bạn có thể tìm kiếm Microsoft Lens trong cửa hàng ứng dụng của điện thoại của bạn và cài đặt miễn phí.

Phần mềm scan trên điện thoại Google Lens

Google Lens là một ứng dụng của Google cho phép bạn quét và nhận diện nội dung bằng camera điện thoại. Nó có thể quét mã QR và mã vạch, chụp ảnh văn bản, chụp ảnh vật thể và nhiều hơn nữa. Google Lens cũng có khả năng chuyển đổi văn bản từ ảnh sang văn bản và chuyển đổi văn bản sang tiếng khác. Bạn có thể tìm kiếm Google Lens trong cửa hàng ứng dụng của điện thoại của bạn và cài đặt miễn phí.

Phần mềm scan trên điện thoại miễn phí

Phần mềm scan trên điện thoại CamScanner miễn phí

CamScanner là một ứng dụng quét văn bản trên điện thoại. Nó cho phép bạn chụp ảnh các tài liệu bằng camera điện thoại và chuyển đổi chúng thành tài liệu PDF hoặc tài liệu văn bản. CamScanner có thể tìm kiếm trong cửa hàng ứng dụng của điện thoại của bạn và có thể cài đặt miễn phí hoặc có phiên bản trả phí.

Phần mềm scan trên điện thoại Fast Scanner miễn phí

Fast Scanner là một ứng dụng quét tài liệu trên điện thoại. Nó cho phép bạn chụp ảnh các tài liệu bằng camera điện thoại và chuyển đổi chúng thành tài liệu PDF hoặc tài liệu văn bản. Fast Scanner có thể chỉnh sửa và chỉnh sửa tài liệu sau khi quét, và có thể chia sẻ tài liệu quét được qua email hoặc lưu trữ trên điện thoại. Bạn có thể tìm kiếm Fast Scanner trong cửa hàng ứng dụng của điện thoại của bạn và có thể cài đặt miễn phí hoặc có phiên bản trả phí.

Phần mềm scan trên điện thoại Clear Scan miễn phí

Clear Scan là một ứng dụng quét tài liệu trên điện thoại. Nó cho phép bạn chụp ảnh các tài liệu bằng camera điện thoại và chuyển đổi chúng thành tài liệu PDF hoặc tài liệu văn bản. Clear Scan có thể chỉnh sửa và chỉnh sửa tài liệu sau khi quét, và có thể chia sẻ tài liệu quét được qua email hoặc lưu trữ trên điện thoại. Clear Scan có thể tìm kiếm trong cửa hàng ứng dụng của điện thoại của bạn và có thể cài đặt miễn phí hoặc có phiên bản trả phí.

Phần mềm scan trên điện thoại Genius Scan miễn phí

Genius Scan là một ứng dụng quét tài liệu trên điện thoại. Nó cho phép bạn chụp ảnh các tài liệu bằng camera điện thoại và chuyển đổi chúng thành tài liệu PDF hoặc tài liệu văn bản. Genius Scan có thể chỉnh sửa và chỉnh sửa tài liệu sau khi quét, và có thể chia sẻ tài liệu quét được qua email hoặc lưu trữ trên điện thoại. Genius Scan có chức năng quét tự động, nhận dạng và chỉnh sửa các góc quét không đúng và có chức năng quét liên tục, cho phép bạn quét nhiều trang trong một lần. Bạn có thể tìm kiếm Genius Scan trong cửa hàng ứng dụng của điện thoại của bạn và có thể cài đặt miễn phí hoặc có phiên bản trả phí.

Next articlePhần mềm, ứng dụng, website đọc sách online miễn phí

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here